top of page

Fitness Group

Public·31 members

Banská Bystrica : FK DAC živý prenos 2 decembra 2023


októbra 2022, 17.30 h: Banská Bystrica-DAC (priamy prenos Dajto) Fortuna ... Copyright © FK DAC 1904, a.s., created by eSports.cz, s.r.o.. Nastavenie cookies.


Detail zápasu - Dukla Banská Bystrica - DAC 1904 3:2 ... rozhodca: Martin Dohál • Asistenti rozhodcu: Marek Galo, Jakub Košecký. Infografika; Živý prenos; Zostavy; Články; Foto; Video. Góly. 3. 2. Vlastné góly. 0. ONLINE LIVE : Dukla Banská Bystrica - Dunajská Streda / 12. 3. 2023 — Sledujte ONLINE prenos zo zápasu MFK Dukla Banská Bystrica - FC DAC 1904 Dunajská Streda aj s audiokomentárom na ŠPORT.sk! Pre n�s je v�ak d�le�it�, �e aj po vyrovn�vaj�com g�le tla��me. Ako som spom�nal, tak po z�kladnom hracom �ase v pr�pade rem�zy nasleduj� penalty. Preto potrebujeme rozhodn�� �o najsk�r. �asto p�skaj�ci rozhodca, ktor�mu trochu moment�lne ch�ba cit k hre ju tak zbyto�ne brzd�. Po vyrovnan� sa pozrela do �toku aj Bansk� Bystrica, ale v�as sme ju dok�zali odzbroji�. Dunajsk� Streda dala g�l! GOOOOOOL, je tu absol�tne zasl��en� vyrovnanie. S�pera sme zatla�ili, z�skali roh, ktor� zahral Divkovi� do mal�ho v�pna, kde prevahu z�skal a vyu�il M�ller. Ramirez hne� po pr�chode na ihrisko vedel, �e �o je jeho �lohou. Z pribli�ne dvadsiatich metrov nap�lil loptu k �avej �rdi, no Bal�a predsa len neprekvapil. S aktu�lnym stavom rozhodne nie sme spokojn�, a preto sme sa pustili u� do druh�ho striedania, kde�to n� s�per nemenil ani jedn�ho hr��a. Striedanie v t�me FC DAC Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Friede, prich�dza Ramirez. Po tvrdom s�boji v s�perovej �estn�stke zostal le�a� Moumou. Bude v�ak v poriadku. Banská Bystrica FK DAC sledovať zápas 2 decembra 2023 pred 25 minútami — MFK Dukla Banská Bystrica – FC DAC 1904 Dunajská Streda. Naživo dnes 14:50 Banská Bystrica FK DAC živý prenos 02/12/2023 Prúd pred 6 ... ONLINE LIVE : DAC 1904 Dunajská Streda - Dukla Banská 26. 8. 2023 — Sledujte ONLINE prenos zo zápasu FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Dukla Banská Bystrica aj s audiokomentárom na ŠPORT.sk! Banská Bystrica živý prenos 2 | Cyber Security Essentials Group II. liga 2021/2022 18 25. 02. 2022 09:00. ZELPO Aréna Podbrezová [Podbrezová]. 970 divákov. Priamy prenos. I Matter Project [Živý prenos#]>>]] FK DAC Podbrezová ... FK DAC 1904 a.s. ZÁPASY ; Niké liga, 15. kolo / sobota 25.11.2023. DAC 1904. 3 : 0 ; Niké liga, 16. kolo / sobota 2.12.2023. MFK Dukla Banská Bystrica. 15:00 ; Niké liga, 17. kolo ... MFK Dukla Banska Bystrica vs FC Dac 1904 Dunajska Streda MFK Dukla Banska Bystrica vs FC Dac 1904 Dunajska Streda živý prenos. Skontrolujte, kde môžete hru sledovať naživo. Pripravované akcie. MFK Skalica. FK DAC prenos 2 decembra 2023 pred 2 hodin | PTC pred 6 hodinami — Banská Bystrica : FK DAC prenos 2 decembra 2023 pred 2 hodinami — 11. 2023 — živý prenos 08. 2023 pred 4 hodinami — FC Dac 1904 Dunajska ... Banská Bystrica : FK DAC živý prenos 2 decembra 2023 II. lig pred 7 hodinami — Banská Bystrica : FK DAC živý prenos 2 decembra 2023 II. liga 2021/2022 18 25. 02. 2022 09:00. ZELPO Aréna Podbrezová [Podbrezová]. Christie-Davies poslal loptu takmer mimo �estn�stku odkia� v�ak nepochopite�ne poslal Kup��k loptu smerom na svoju br�nku, ktor� par�dne dorazil n� druh� stredn� obranca Beskorovainyi. �rtal sa n�m n�dejn� �tok a na m�j veru neviem, �e �o odp�skal hlavn� rozhodca. Zost�va mi veri�, �e videl nie�o lep�ie ako ja. Striedanie v t�me MFK Dukla Bansk� Bystrica: z ihriska odch�dza Vujo�evi�, prich�dza Frimmel. Striedanie v t�me MFK Dukla Bansk� Bystrica: z ihriska odch�dza Kvocera, prich�dza Vajda. Dom�cim div�kom je jasn�, �e ich klub je docela bl�zko k obrovsk�mu �spechu. Po�ujeme tak aj intenz�vne fandenie. Banská Bystrica FK DAC zápas živý 2 decembra 2023 pred 7 hodinami — Dukla Banska Bystrica sa stretne s tímom DAC 1904 dňa 2. 12. 2023 o 14:00 UTC na štadióne SNP Stadion, Banska Bystrica meste, Slovakia. Ak budeme pokra�ova� s lep��m prejavom, ktor� sme uk�zali v ur�it�ch pas�ach pol�asu, tak s�pera zlom�me. DAC do toho! Prv� pol�as sa skon�il. Christie-Davies v�ak dlh�m centrom spoluhr��a nena�iel. �al�iu �tandardku zahral Davis. Loptu poslal z obrovskej dia�ky pod brvno, ��m sme z�skali roh. �lt� kartu dost�va Nosko (MFK Dukla Bansk� Bystrica). Divkovi� v�ak na druh� pokus roh nezahral dobre ani omylom. Z�skali sme priamy kop z nie�o vy�e dvadsiatich metrov, ktor� sa pok�sil posla� priamo na br�nku Davis. Trafil sa len do m�ru, kde�to Sch�ferovu dor�ku musel Bal� u� vy�kriaba� na roh�. Miga�a teraz �myselne kolenom pri�ahol Moumouho. Banská Bystrica : FK DAC živý prenos 02.12.2023 pred 7 hodinami — Banská Bystrica : FK DAC živý prenos 02.12.2023 MFK Dukla Banská Bystrica – FC DAC 1904 Dunajská Streda Priamy prenos na Voyo SK. Absol�tne nepochopite�ne sme po ved�com g�le s�pera podcenili. Frimmel dostal loptu na kraj �avej strany �estn�stky. Ke�e ho �iaden hr�� nedost�pil, tak vyu�il svoj priestor dostato�ne tvrdou strelou do proti�ahlej �asti br�nky. Dunajsk� Streda dala g�l! GOOOOOOOOOOL, kone�ne. V druhom pol�ase sa n�m �a��ie presadzovalo, no predsa len sme sa dostali do vedenia. Do vedenia sme v�ak dostali g�lom z kateg�rie kuri�znych. Za nechutn� z�krok v�ak nevidel ani �lt� kartu. Miga�a sa dostal k �al�iemu centru do �estn�stky a tentokr�t rovno na�iel Star��ho. V n�ro�nej poz�cii s�ce zakon�il s hlavou, ale nebol dostato�ne d�razn�. Po centri od Miga�u si odrazen� loptu dobre vyhliadol Willw�ber, ktor�aj tvrdo vyp�lil z prvej, no lopta mu mohla sadn�� aj lep�ie. Medzi�asom sa roz��ril aj po�et prizeraj�cich div�kov. U� ich je pribli�ne osemdesiat. [[sledujte>>>>]] Banská Bystrica FK DAC prenos 02/12/2023 pred 25 minútami — pred 6 hodinami — FK Železiarne PodbrezováPriamy prenos na Voyo SK NOVA SPORT 4 Dnes14 Banská Bystrica - DAC 1904 Dunajská Streda. Live ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • Colo Colo
 • sandhal phon
  sandhal phon
 • Tatyana 23
  Tatyana 23
 • Yusuf Arslan
  Yusuf Arslan
 • Yuhazzz Tyuu
  Yuhazzz Tyuu
COLO COLO LOGO EST.1973.jpg
bottom of page