top of page

Fitness Group

Public·127 members

[NAŽIVO==] Banská Bystrica Dunajská Streda zápas živý 2 decembra 2023


Sledujte Banská Bystrica - Dun. Streda výsledky, h2h štatistiky a Banská Bystrica najnovšie výsledky, správy a ďalšie informácie. Flashscore ponúka futbalové ...


Pok�sili sme sa o bleskov� akciu. Spo�iatku ve�mi dobr� z�mer sme si v�ak pomrvili. Najprv Trusa s Dimunom to vpredu prekombinovali a n�sledne Pintovo dobr� zakon�enie z uhla Hru�ka zne�kodnil. Zatia� na�u najv��iu �ancu si na svoje konto prip�sal Herc. Spoza pokutov�ho �zemia poslal prudk� strelu, ktor� skon�ila len tesne nad brvnom. N� druh� rohov� kop zahral op� Ramadan. Loptu poslal pre zmenu k vzdialenej�ej �rdi na Risvanisa, tu pri druhej �rdi na�iel Dimuna, ktor� v�ak bol v pr�li� n�ro�nej poz�cii. Hlavn� rozhodca v pekeln�ch hor��av�ch zavelil k ob�erstvovacej pauze. Banská Bystrica Slovan Bratislava zápas živý 4 novembra 4. 11. 2023 — živý prenos 08. 2023 pred 4 hodinami — FC Dac 1904 Dunajska Streda vs FK Zeleziarne Podbrezova... 30 V Banskej Bystrici sledujeme vyrovnané ... Futbal, Slovensko: Dunajská Streda livescore, výsledky Stránka tímu Dunajská Streda na Flashscore.sk ponúka livescore službu, výsledky, plán zápasov a detaily stretnutí (strelci gólov, karty, striedania,...). Zemplín Michalovce živý 11 novembra 2023 P | Support Group 11. 11. 2023 — MFK Dukla Banská Bystrica. Nasledujúci zápas. 2023-11-11, 15.00. VS. Futbalový štadión v Banskej Bystrici. MFK Zemplín Michalovce. Novinky. DAC 1904Koniec z�pasu. Je koniec a po z�vere�nom hvizde sm�time. Dne�n� z�pas sme v poz�cii favorita na dom�com tr�vniku nezvl�dli ani napriek tomu, �e sme otv�rali sk�re. Snaha sa n�m uprie� ned�, ale vo vyrovnanom stretnut� s� ��astnej�� Banskobystri�ania. �akujeme na�im fan��ikom, �e aj v takej pekelnej hor��ave ste n�m v celom stretnut� boli oporou. Po Banskej Bystrici najbli��ie cestujeme do Tren��na, kde sa s dom�cim celkom stretneme o t��de� v sobotu 2. Spartak Trnava zápas živý 08. | RMSI 2023 Group 8. 10. 2023 — [FUTBAL**]] Banská Bystrica : Spartak Trnava zápas živý 08.10 2023 07 Banská Bystrica – FC DAC 1904 Dunajská Streda Priamy prenos na Voyo SK. FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Dukla Banská Bystrica FC DAC 1904 Dunajská Streda DAC. nedeľa 14.08.2022, 20:30. MOL Aréna. 3:0. (1:0). MFK Dukla Banská Bystrica DBB. Góly. Domáci. Regő Szánthó (45“). Ammar Ramadan ... Aj tentokr�t sa k jeho rozohraniu postavil Polievka, ktor� loptu zahral nakr�tko na �upt�ka. Po jeho prihr�vke sme sa u� dok�zali oslobodi�. Hostia hrozili aj po rohu, ale tentokr�t bez streleck�ho pokusu. V tejto min�te sa v�ak aj Polievka dostal do obrovskej g�lovej poz�cie. Popovi� v�ak pri �avej �rdi vytiahol z�krok z radov z�zra�n�ch. �akujeme. Nadi�iel �as 13:00, v ktorom sa fan��ikovia n�dhern�m sp�sobom rozl��ili s kapit�nom. Ich mohutn� povzbudzovanie sprev�dzala aj kr�sna choreografia. Aj dnes na�i fan���kovia povzbudzuj� ako o du�u. Nenechaj� sa ru�i� ani extr�mnymi hor��avami. N�dhera. Po Gavri�ovom centri sme z�skali roh. K jeho rozohraniu sa postavil Ramadan, ktor� ju namieril na bli��iu �r�, pred�il ju Trusa, ale Csinger u� bol v pr�li� n�ro�nej poz�cii. Hra je preru�en� pre o�etrovanie �upt�ka. Azda bude schopn� pokra�ova� v z�pase. �lt� karta pre t�m DAC 1904 Dunajsk� Streda (Risvanis). Risvanis nedovolene stiahol v �estn�stke k zemi Rymarenka, a preto budeme �eli� penalte. Po tvrd�om z�kroku si Risvanis vy�iadal o�etrenie. Bude v�ak v poriadku. Rymarenko vystrelil spoza Csingera, ale nedostal dostatok priestoru, a tak sa jednalo o pokus, ktor� g�lom nemohol skon�i�. Ka�d� chv�ku �ah� p�lku, a preto sme teraz videli roh Polievku. Bli��iu �r�, kde smeroval center, sme si v�ak postr�ili. Lakes, Alps & Dolomites Private Tour 2022 2023 — Dunajská Témy: Fortuna liga FK DAC 1904 Dunajská Streda Banská Bystrica MOL Aréna Železiarne Podbrezová. Zápasy MFK Dukla Banská BystricaMuži Vybojovali sme aj roh, ale Gavri� loptou trafil prv�ho br�niaceho hr��a, Ramadan zahral �tandardku, ale spoluhr��a po centri nena�iel. Bansk� Bystrica dala g�l! Polievka s�ce bol zatla�en� k autovej �iare, no odtia� napriek dvom br�niacim hr��om dok�zal n�js� a nahra� Rymarenkovi. Ten sa zbavil br�niaceho Csingera a tutovku bez pardonu vyu�il. Hne� je v Dunajskej Strede vesel�ie. U� len si tento n�skok udr�a� alebo ho prikr�li�. GOOOOOOOOOOOOL, Andzouanova prihr�vka Ramadanovi mala o�i! Pomedzi dvoch hr��ov v �estn�stke na�iel vo�n�ho Gavri�a, a ten priestor vyu�il na kr�sne umiestnenie do �avej �ibenice. Dukla Banska Bystrica vs DAC 1904 aktuálne skóre, H2H a Dukla Banska Bystrica sa stretne s tímom DAC 1904 dňa 2. 12. 2023 o 14:00 UTC na štadióne SNP Stadion, Banska Bystrica meste, Slovakia. Zápas je súčasťou Niké ... Ružomberok prenos 11 novembra 2023 Živý pr | Support Group 10. 11. 2023 — FC DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Dukla Banská Bystrica DAC 1904 Dunajská Streda Ružomberok zápas živý 11 novembra 2023 futbal 22. 10 ... (živý prenos#) FK DAC Podbrezová naživo 8 októbra 2023 pred 8. 10. 2023 — Dunajská Streda výsledky, program zápasov, Trenčín - Dun. Streda naživo Banská Bystrica - FC DAC 1904 Dunajská Streda14. (futbal>) MFK ... Slovnaft Cup 2020/2021 - štvrťfinále: MFK Dukla Banská 14. 4. 2021 — Slovnaft Cup 2020/2021 - štvrťfinále: MFK Dukla Banská Bystrica - FC DAC 1904 Dunajská Streda Medzištátny prípravný zápas U18: Slovensko - ... Zápas Banská Bystrica - DAC Dunajská Streda vyvolal vášne 12. 3. 2023 — Poškodil rozhodca Banskú Bystricu? BANSKÁ BYSTRICA. Autobus futbalistov Dunajskej Stredy sa stal na ceste na zápas do Banskej Bystrice terčom ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page